A17. La ferramenta “Angle”. L’angle obtús

Dibuixeu un angle obtús anomenat "α" Un angle obtús és major a un angle recte (90º) i inferior a un angle pla (180º). 1r. Activeu la ferramenta "Semirecta" Toolbar Image i dibuixeu dues semirectes. La primera amb l’origen en el punt "A" i que passe pel punt "B" i la segona semirecta també comença en el punt "A" i passa pel punt "C". 2n. Anomeneu "r" a una semirecta i "s" a l’altra. 3r. Hi ha dues maneres per a mostrar l’angle: Primera forma: Activeu la ferramenta "Angle" Toolbar Image i cliqueu els tres punts que defineixen les semirectes. (és molt important que el segon clic siga el punt del vèrtex). Si l’angle no és obtús, activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i desplaceu els punts per aconseguir-lo. Segona forma: Activeu la ferramenta "Angle" Toolbar Image i cliqueu les dues semirectes. Amb la ferramenta "Mou" Toolbar Image activada, també podeu moure els punts fins aconseguir l’angle obtús. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.