Kružnica - zadaci za vježbu

Listić sa zadacima

Upute

Riješite zadatke s listića na papiru. Rješenja možete provjeriti u donjim Geogebrama. U njima su nacrtane sve kružnice, a vi ste slobodni dodavati i konstruirati sve što je potrebno za provjeru vaših rješenja.

Zadaci 1.-7. rješenja

Zadatak 8. - rješenje