Determinació del pendent i l'ordenada a l'origen d'una recta a partir del seu gràfic

Mou el punt lliscant b fins que el seu valor sigui igual a l'ordenada a l'origen de la recta r. Mou els punts lliscants c i d fins que el valor del quocient c/d sigui igual al pendent de la recta r. Per a una nova recta, obre amb el GeoGebra i prem F9.