Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Afstand van een punt tot een rechte

Opmerking: de afkorting RMK staat voor RechterMuisKnop 1. Teken een rechte b. (KNOP 3 => Rechte door twee punten en RMK => Label tonen en Naam wijzigen) 2. Teken een punt A dat niet op b ligt. (KNOP 2 => Nieuw punt en RMK => Naam wijzigen) 3. Teken een loodlijn uit A op b. (KNOP 4 => Loodlijn) 4. Het voetpunt van de loodlijn noem je O. (KNOP 2 => Snijpunt(en) van twee objecten en RMK => Naam wijzigen) 5. Plaats het merkteken van de loodrechte stand. (KNOP 8 => Hoek) 6. Bepaal de afstand van A tot b. (KNOP 8 => Afstand of lengte) Nu jij Teken een rechte a. Teken eerst enige punten die op 2 cm van a liggen. (KNOP 6 => Cirkel met middelpunt en straal) Teken daarna alle punten die op 2 cm van a liggen. (KNOP 4 => Evenwijdige rechte)