Dynamická geometrie online

Příspěvek je určen pro workshop programu GeoGebra, který je pořádán v rámci konference. Pojednává o nástrojích tohoto programu vhodných pro výuku geometrie. Zvláštní zřetel je při tom kladen na využití služeb webového prostředí, které je každému uživateli bezplatně k dispozici na portálu geogebra.org. Jedná se například o tvorbu a využití dynamických materiálů, strukturovaných online publikací, formování skupin uživatelů a online testování.
Dynamická geometrie online