Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Tages kvadrat - undersøg vinkler

Det siges, at størrelsen på hver vinkel i kvadratets figurer kan findes ved at beregne. Du skal nu forsøge at regne dig frem til alle vinklerne i figurens indre skæringspunkter mellem linjerne.