Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Limita v 3D

Limita funkcije z=f(x,y), ko P teži k P_0, obstaja in je enaka l, ko P se približuje točki P_0 na "katerikoli" način. Načina približevanja točki P na premici sta samo dva (glej desno in levo limito), v ravnini pa je načinov neskončno mnogo: lahko se približamo po premici ali po poljubni krivulji, ki gre skozi točko P_0. To predstavlja problem pri določitvi obstoja limite. Funkcija z=f(x,y) lahko teži k različnim vrednostim, odvisno od poti, ki jo opravi točka P v približevanju k točki P_0. V tem primeru funkcija nima limite.