Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Dokonale konkurenční trh

Tento graf vám ozřejmí fungování dokonale konkurenčního trhu. Levý panel zobrazujedokonale konkurenční firmu, pravý panel dokonale konkurenční trh složený z takovýchto (tj. identických) firem.