Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Proposta d'en Jordi Domènech

Ajusteu les funcions per a la forma de la superfície

Les dues funcions que ajusten la forma de la superfície (quan no és reglada) han de variar entre 0 i 1 la primera i 1 i 0 la segona de manera que, si l'interval de variació no està entre aquest dos valors, cal parametrizar-lo amb una expressió lineal per exemple.