Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Чиглүүлэгч мөр ба байгуулалтын тэмдэглэл

Чиглүүлэгч мөрийг харуулах

График хэсэгт хулганы баруун даралтаар Чиглүүлэгч мөрийг сонговол товчлуур ашиглан байгуулалтыг алхам алхмаар хянаж болдог.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

Зааварчилгаа

1 Цэс товчийг ашиглан цэсийг нээ.
2Цэснээс харах  Байгуулалтын тэмдэглэлийг сонго.
3Чиглүүлэгч мөрийг сонго.
4Дахин  Цэс товчийг ашиглан цэсийг хаа.

Байгуулалтын бичлэг.

Байгуулалтын тэмдэглэлийг хэрхэн харуулах

 Байгуулалтын тэмдэглэл нь байгуулалтын алхамуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө.