Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Invloed van een getal k op de grafiek: f(x+k)

Instructie

Verplaats de schuifknop om de waarde voor k te wijzigen en onderzoek wat het effect is op de grafiek. bekijk het voor een eerstegraadsfunctie, maar vink zeker ook eens een andere functie aan.

VRAAG 1

Hoe verkrijg je de grafiek van f(x) = (x + 3)² ?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

VRAAG 2

Hoe verkrijg je de grafiek van f(x) = (x - 5)² ?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

VRAAG 3

Hoe verkrijg je de grafiek van f(x) = (x + k)² als k een strikt positief getal is?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

VRAAG 4

Hoe verkrijg je de grafiek van f(x) = (x + k)² als k een strikt negatief getal is?

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

VRAAG 5

De grafiek van de functie g(x) = f(x + k) ontstaat door een verschuiving van de grafiek van de functie f naar links/rechts. De grafiek verschuift volgende vector met beginpunt (0, 0) en eindpunt ...

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)