Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Moviment vibratori i ones

Es tracta de mostrar el significat d'una ona i els paràmetres que hi intervenen. Per a cada apartat observeu el que passa:
  1. Cliqueu a la fletxeta de la part inferior dreta per posar en marxa l'animació. Moveu els punts lliscants de colors per veure què succeeix.
  2. Cliqueu a la casella "funció". Observeu la relació de la funció amb els punts lliscants.
  3. Desactiveu la casella "funció" i cliqueu a "ona". Torneu a posar en marxa l'animació i moveu els punts lliscants.
  4. Feu el mateix que en el punt 2.
Quines són les vostres conclusions?