Perimetrul unui triunghi

Definiție: Prin perimetrul unui triunghi înțelegem suma lungimilor laturilor triunghiului. Modificați pozițiile vârfurilor triunghiului ABC și observați cum variază perimetrul.

Calculați perimetrul triunghiului ABC, dacă AB=AC=BC=9,7 cm

Puneți răspunsul aici
  • A
  • B
  • C
  • D
Check my answer (3)

Calculați perimetrul triunghiului ABC, dacă AB=0,8(AC+BC)=12 cm

Puneți răspunsul aici
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Check my answer (3)

Un triunghi cu perimetrul de 54 cm are lungimile laturilor exprimate prin numere naturale consecutive. Aflaţi lungimile laturilor acestui triunghi.