Položaj dvaju pravaca u ravnini

Promotri položaj dvaju pravaca u ravnini u odnosu na njihove koeficijente smjera. (Uputa: postoje 2 "zanimljiva" položaja)

Što vrijedi za koeficijente smjera dvaju paralelnih pravaca?

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)

Što vrijedi za koeficijente smjera dvaju okomitih pravaca?

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)

Što vrijedi za koeficijente smjera dvaju pravaca koji nisu ni okomiti ni paralelni?

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)