Položaj dvaju pravaca u ravnini

Promotri položaj dvaju pravaca u ravnini u odnosu na njihove koeficijente smjera. (Uputa: postoje 2 "zanimljiva" položaja)

Što vrijedi za koeficijente smjera dvaju paralelnih pravaca?

Check all that apply

Što vrijedi za koeficijente smjera dvaju okomitih pravaca?

Check all that apply

Što vrijedi za koeficijente smjera dvaju pravaca koji nisu ni okomiti ni paralelni?

Check all that apply