Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Kopie materiálu Válec

Seznámeni s válcem
Jak nejlépe načrtnout válec? 1. Načrtni pod sebou obě podstavy jako dvě elipsy. 2. Z boku je spoj pomocí dvou tečen. 3. Vytáhni silně hrany (skryté čárkovaně).