Wstęp

W materiale tym zawartłem bardziej lub mniej znane ciekawostki dotyczące krzywych stożkowych. Niektóre z nich zaczerpnąłem ze strony p. Michała Kutaja, wówczas ucznia PCKZiU w Wieliczce. Praca została przygotowana w 2018 na potrzeby X edycji konkursu Zobaczyć Matematykę pod opieką dr. Bronisława Pabicha. Efekt pracy p. Michała można zobaczyć na stronie https://home.agh.edu.pl/~zobmat/2018/2/