Primjena linearne funkcije

ISHODI

Učenik:
  • povezuje različite prikaze linearne funkcije
(MAT SŠ B.1.5, MAT SŠ D.1.1)
  • primjenjuje linearnu funkciju pri rješavanju problema
(MAT SŠ B.1.6.) Razrada ishoda: Učenik:
  • iz grafa čita argumente i vrijednosti funkcije,
  • iz grafa određuje koeficijente i funkciju,
  • u problemskim situacijama prepoznaje linearnu ovisnost,
zapisuje ju kao funkciju te primjenjuje za analizu problema,
  • analizira problem iz grafičkog prikaza.