Lisätehtävä: tangenttikulma

Tangenttikulma

Ympyrän tangentti on suora, joka sivuaa ympyrää vain yhdessä pisteessä. Tangentti on myös kohtisuorassa ympyrän säteeseen. Ympyrän ulkopuolella olevan pisteen kautta voidaan piirtää ympyrälle kaksi tangenttia. Näiden suorien välistä kulmaa kutsutaan tangenttikulmaksi.

Tehtävä: Tutki tangenttikulman ja keskuskulman suuruuksien yhteyttä.

Tee kuvaan tarvittavat mittaukset. Tutki tangenttikulman ja keskuskulman suuruuksia muuttamalla pisteiden paikkoja. Lopuksi vastaa piirtoalueen alapuolella olevaan kysymykseen.

Mitä havaitset tangenttikulman ja keskuskulman suuruuksista? Onko niiden välillä jokin yhteys?