Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Loxodroma v Mercatorově zobrazení

Loxodroma je spirála na kulové ploše, která protíná poledníky pod stejným úhlem A. Vpravo je zobrazena loxodroma na kulové ploše, vlevo pak její obraz v Mercatorově zobrazení. Mercatorovo konformní zobrazení by vymyšleno především proto, že obrazem loxodromy je úsečka, azimut přečteme přímo z mapy, jako odchylku loxodromy od osnovy poledníků.
Posuvníky ovlivníte azimut A a úhel rotace c loxodromy kolem zemské osy. Červený posuvník zadává zeměpisnou šířku červeného bodu M.