Lösa ekvationer 3 - Grafisk lösning

Område(n):
Ekvationer
Ekvationer kan man lösa på olika sätt. Här kan du testa att lösa ekvationer grafiskt Den röda linjen visar ett uttryck ax+b, (till exempel ) Y-axeln visar värdet (d) av uttrycket för olika värden på x Den blå linjen anger värdet som uttrycket ska anta, i det här fallet 5, dvs HL i ekvationen 2x+3 = 5 Den gröna punkten (A) visar lösningen, vilket x-värde har punkten A
Ändra ekvationen genom att dra i glidarna a, b eller d Kontrollera svaret (A), genom att använda x-värdet i ekvationen.