Simetries

A partir d'una funció donada creeu una nova funció que passi pel punt marcat, utilitzant la simetria respecte dels eixos . Escriviu la nova funció com a funció de en la barra d'inputs. Recorda que, donat un nombre qualsevol: - Podem emmirallar la funció amb l'eix horitzontal fent - Podem emmirallar la funció amb l'eix vertical fent - Podem combinar les dues anteriors i fer la funció emmirallada respecte l'origen amb . Exemple: Hem escrit a la barra d'input perquè la funció passa pel (1,1) i volem que passi pel punt (1,-1), que està cinc unitats més amunt.

A)

B)

C)

D)