Neliöjuuren graafinen konstruointi - kopio

Tässä appletissa esitellään, miten luvun neliöjuuri voidaan laskea harppia ja viivainta käyttämällä (tai siis esitetään tapa piirtää jana, jonka pituus on neliöjuuri annetun janan pituudesta). Olkoon jana, jonka pituuden neliöjuuri halutaan määrittää. Edetään seuraavasti:
  1. Piirretään ympyrä, jonka halkaisija on .
  2. Piirretään halkaisijalle normaali pisteeseen .
  3. Muodostuvan kolmion korkeusjana .
Voit muuttaa oheisesta liu'usta janan pituutta.
Miksi tämä konstruktio toimii? Osoita, että näin todella voidaan menetellä. Saat tarvittaessa näkyviin pari yksinkertaista vihjettä.