Conjunt de Mandelbrot

Autor:
Bernat

La guia...

GeoGebra permet fer tantes iteracions com vulguem amb unes comandes de les que no disposava l'autor del vídeo (que té 13 anys!): Iteració( , , <{Valors inicials}>, ) LlistaIteracions( , , <{Valors inicials}>, ) La segona és la seqüència completa. Es pot calcular el nombre d'iteracions fins que es surt d'un cercle de radi 2. Aneu a fer un té o un cafè mentre es carrega la imatge.