Enhetsomvandlingar - Avancerat exempel

Instruktioner för användning

Den här mallen låter dig skapa skräddarsydda enhetsomvandlingsövningar av typen "35 dm = ______ m". Du kan lägga till egna enheter genom att
  • Studera de redan definierade listor som existerar genom att visa Algebrafönstret.
  • Skapa en lista (eller flera listor) som innehåller de enheter du vill ha, i samma stil som de redan existerande listorna som börjar med "U".
  • Låsa upp listan "AllUnits" (högerklicka på den...)
  • Redigera "AllUnits" så att den innehåller namnet på din lista. Ta bort namn på listor du inte vill ha med.
  • Lås listan "AllUnits" igen.
För att till fullo förstå allt som händer behöver du studera alla objekt noga. Gå igenom alla objekt i egenskapsdialogen och studera, för varje objekt:
  • Om det finns ett script för objektet (kan vara både onClick eller onUpdate).
  • Om det finns specificerade "Villkor för att visa objektet" och vad dessa villkor i så fall är.
  • Var särskilt noga med att studera booleska variabler (som är variablerna bakom kryssrutorna) och varje variabel som dyker upp i script och villkor.
  • Försök gärna förstå genom att göra någon slags mindmap över variablerna och hur de påverkar varandra.
Testa appen! Ladda sedan ned och anpassa den så den blir som du vill ha den.