Diffusie

Onderwerpen
  • Gas
  • Diffusie
  • Thermodynamica
Beschrijving Meng twee gassen om de diffusie te bestuderen! Experimenteer met concentratie, temperatuur, massa en straal. Bepaal hoe deze factoren de diffusiesnelheid beïnvloeden. Leerdoelen
  • Leg uit hoe twee gassen mengen.
  • Ontwerp een experiment om de factoren te vinden die de diffusiesnelheid beïnvloeden.
Onderzoeksvraag  Verband tussen diffusiesnelheid en molaire massa?  Hypothesen Als molaire massa groter wordt dan wordt de diffusiesnelheid groter/kleiner/gelijk  De diffusiesnelheid is recht evenredig/omgekeerd evenredig met de molaire massa/de vierkantswortel van de molaire massa/het kwadraat van de molaire massa   Diffusiesnelheid blauw = 54 - 46 = 8 Diffusiesnelheid rood = 58 - 42 = 16 Verhouding diffusiesnelheid rood/blauw = 16/8 = 2  Molaire massa blauw = 16 Molaire massa rood = 4 Verhouding molaire massa blauw/rood = 16/4 = 4 Verhouding vierkantswortel molaire massa blauw/rood = 2 Besluit  Diffusiesnelheid omgekeerd evenredig met vierkantswortel van molaire massa  Wet van Graham  https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Graham   De wet van Graham geldt zowel voor de uitstroomsnelheid als de diffusiesnelheid.