Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Regression

Undersøg!

  • Hvad er Lineær regression? Og hvad er eksponentiel regression og potensregression?
  • Hvordan ændrer grafen sig, når du vælger en anden type regression? Hvad sker der med forskriften og korrelationskoefficienten?
  • Undersøg hvordan du kan ændre data i felterne "X" og "Y"

Skriv evt. dine overvejelser her:

OBS: Dette felt gemmes kun, hvis du laver dette ark som del af en aflevering