horizontale worp (2)

horizontale worp

Een voorwerp beweegt met een horizontale snelheid. Bijvoorbeeld: Een sportschutter mikt vanop 100m afstand naar het midden van een roos. Hoeveel zal de kogel zakken op deze afstand? Je kunt de beweging van het voorwerp uit elkaar trekken als twee bewegingen:
  • een eenparig versnelde verticale beweging met vergelijking
  • een eenparig rechtlijnige horizontale beweging met vergelijking

Berekening

  • Uit de gekende horizontale snelheid v kan je berekenen hoe lang het duurt om de horizontale afstand I af te leggen: .
  • Vul je deze tijdsduur in in het voorschrift van de valbeweging, dan vind je hoeveel het voorwerp zakt over dit traject met de formule .