Karnak: een woud van zuilen

afmetingen van balken

De spanning in een balk is niet evenredig met de overspanning, maar met het kwadraat ervan. Ze loopt dus al snel hoog op. Als vuistregel kan je voor de hoogte van een balk 1/10 van de overspanning nemen en voor de breedte 1/20 van de overspanning. In volgende applet kan je het gewicht berekenen van een marmeren balk om een gegeven lengte te overspannen.

de grote zuilenhal van Karnak

Wanneer je de overspanning verhoogt, worden de balken al snel onwaarschijnlijk zwaar. Daarom zijn bij architraafconstructies de overspanningen steeds beperkt. Een latei boven een deuropening vormt geen probleem, maar om een grote hal maken is blijft het wachten tot de uitvinding van het gewapend beton rond 1900. De grote zuilenhal van de tempel van Karnak is niet minder dan 5000 m² groot. 134 kolommen staan op 16 rijen en de middelste zijn 24m hoog en hebben een omtrek van 10 m. En toch krijg je als bezoeker het gevoel dat je enkel 'tussen zuilen door' kunt lopen. Nergens krijg je het gevoel in één grote overdekte ruimte te wandelen.
Image
Image