Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Rozbor SS2

Jsou dány kružnice k1(S1;2cm), k2(S2;3cm), │S1S2│=4cm, se dvěma společnými body C, Q. Sestrojte všechny trojúhelníky ABC, ve kterých bod Q je středem strany AB, vrchol A leží na k1 a vrchol B na k2. Úloha má jedno řešení