Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

EG13 Angles

1. Dibuixa 3 punts 2. Crea un angle a partir d'aquests tres punts. 3. Limita l'angle amb dues semirectes amb origen al vèrtex. 4. Mou els punts per tal d'observar com varia l'angle. 5. Dibuixa un altre punt i crea, a partir d'aquest i amb els que ja tenies, un angle consecutiu a l'anterior.