Program GeoGebra - dynamické prostředí pro výuku matematiky

Seminář je součástí kurzu DVPP "Úvod do moderních metod matematického vzdělávání" akreditovaného MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 27939/2017-1-1106. https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/dvpp-uvod_do_modernich_metod_matematickeho_vzdelavani.php www.geogebra.org
Program GeoGebra - dynamické prostředí pro výuku matematiky