Судалгааны ажил

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
  1. Удирдагч М.Дэнсмаа, (1999), "Дээд математикийн хичээлийн тест боловсруулалт", МУИС-МКС
  2. Удирдагч М.Дэнсмаа, Д.Түмэнбаяр, (2020), "Цахим сургалтаар оюутны сурах арга барил, сурлагын амжилтыг дээшлүүлэх нь (Их дээд сургуулийн математикийн хичээлийн жишээн дээр)" [Үзэх]