räkna med heltal

Författare/skapare:
Joakim Berg
Område(n):
Heltal

Mål

1) kunna addera och subtrahera såväl negativa som positiva heltal. 2) kunna multiplicera såväl negativa som positiva heltal.