Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Rotationsvolym kon

Klicka på Pilknappen och grafen till börjar rotera runt x-axeln. Det bildas då en sk Rotationskropp, i det här fallet en kon. Den närmaste tiden framför oss kommer vi att ta upp hur vi beräknar volymen av en kropp som alstrats på de här sättet. Kryssknappen återställer appen till sitt ursprung.