Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Copy of Condensador planoparal·lel

Construcció que mostra de manera esquemàtica un condensador planoparal·lel. La distància entre les dues làmines està fixada, però pot variar-se el camp elèctric en el seu interior. Poden dibuixar-se les línies de força del camp elèctric i les superfícies equipotencials. Es pot calcular la diferència de potencial entre dos punts situats en l'espai comprès entre les dues armadures i es pot analitzar la força que actua sobre una càrrega elèctrica de prova, positiva o negativa, situada a l'interior del condensador.