tekst in gekleurde rechthoek

Onderwerp:
Rechthoek

haakjes en tekens

In de afstandsformule wil je naast een correcte en nette lay-out van toestandstekens ook enkel haakjes plaatsen waar het hoort. Versleep de punten in het vlak en kijk waar je voorwaardelijk tekens en haakjes moet definiëren.

stappenplan

  • Creëer twee punten A en B en toon hun naam en waarde.
  • In de afstandsformule trek je de x- en y-waarde van A af van deze van B. Definieer daarom: tekxa = Als(x(A) > 0, "-", "+") en tekya = Als(y(A) > 0, "-", "+"). In de formule voeg je achter dit teken de absolute waarde van de coördinaten in.
  • In de tweede wortel schrijf je haakjes als de grondtallen van de kwadraten negatief zijn: teklx = Als(x(B) < x(A), "(", "") en tekrx = Als(x(B) < x(A), ")", "") tekly = Als(y(B) < y(A), "(", "") en tekry = Als(x(B) < x(A), ")", "")
  • Voor de afstand doe je ofwel heel de berekening of gebruik je het commando Afstand(A,B). In het applet is dit het getal a.
Image

gekleurde balk

Je kunt deze formule netjes in een gekleurde balk plaatsen met een rechthoek die keurig op zijn plaats blijft, ook al zoom je in en uit of versleep je het tekenvenster.
  • GeoGebra definieert de hoekpunten van het scherm als genummerde hoekpunten van 1 tot 4 in tegenwijzerzin vanuit de linkeronderhoek. Tekent deze punten als Hoekpunt(1) enz.
  • Creëer voor een rechthoek twee extra hoekpunten relatief tov. deze hoekpunten: LB = Hoeknummer(1) + 0.25 (Hoeknummer(4) - Hoeknummer(1)) RB = Hoeknummer(2) + 0.25 (Hoeknummer(3) - Hoeknummer(2))
  • Definieer nu met Veelhoek(Hoeknummer(1), Hoeknummer(2), RB, LB) een rechthoek als een stabiele gekleurde kader rond de formule.
Vink je nu voor de tekst met de formule de optie Absolute positie in het scherm aan, dan mag je zoomen en verslepen in het tekenvenster zoveel je wil, tekst en kader blijven op hun plaats.
Image