Suora

Veden virtaamisnopeus

1. Laitetaan vesihana tippumaan ja katsotaan, kuinka kauan kuluu aikaa esim. yhden desilitran kerääntymiseen. Vaihtoehtoisesti voi valuttaa vettä tietyn ajan ja katsoa, kuinka paljon vettä ehtii valumaan. 2. Ensin päätellään tuloksen perusteella, kuinka kauan menisi puolen litran, litran kerääntymiseen jne. 3.  Piirretään arvot koordinaatistoon. Koska aikaa mitattiin, niin aika on muuttuja (x-akseli) ja tilavuus tulos. 4.  Huomataan, että saadut tulokset ovat suoralla. 5. Lasketaan tilavuusvirta eli tilavuus jaettuna kuluneella ajalla. Edellä piirretyn suoran kulmakerroin on sama kuin tilavuusvirta. 5.  Muodostetaan funktio kuvaamaan veden määrää eri ajan hetkillä: 6.  Lasketaan, kuinka paljon vettä tippuu koulupäivän aikana. 7.  Lasketaan, kuinka korkealla vesi koulupäivän jälkeen olisi, jos vesi ei pääsisi viemäriin. Lattian pinta-alana voi käyttää vaikkapa oman WC:n pinta-alaa.