Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Centripetális és centrifugális erő

A centripetális erő az az erő, amellyel a fonál hat a körmozgást végző testre. Ez inerciarendszerben figyelhető meg. A centrifugális erő a forgó vonatkoztatási rendszerben hat a testre mint tehetetlenségi erő. Ekkora erővel hat a test is a fonálra. A centripetális és centrifugális erő nagysága egyenlő, függ a pálya sugarától, a szögsebességtől, a kerületi sebességtől, valamint a körmozgást végző test tömegétől. A kerületi sebesség és a szögsebesség egymással egyenesen arányos: v = ω ∙ r. Ha valamelyik pillanatban a fonál elszakad, a test abba az irányba halad tovább egyenes pályán, amelyikbe a kerületi sebesség a szakadás pillanatában mutatott. Ez az irány a kör érintőjének iránya.
A "fonal" feliratú gombbal is el lehet szakítani a fonalat, de újra is lehet indítani. Ekkor több kirepülési irány is látható egyszerre.