Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Konfidensinterval for regressionskoefficient

Dette GeoGebra arbejdsark kan udregne et konfidensinterval for hældningen af en tendenslinje ud fra stikprøvens størrelse, konfidensniveauet, den estimerede hældning samt determinationskoefficienten . Hvis konfidensintervallet indeholder tallet 0, kan man ikke afvise uafhængighed.