Бүлэг хэрхэн үүсгэх вэ?

Зохиогч:
Myagmarlkham S.

Та дараах аргуудын аль нэгээр нь шинэ бүлэг үүсгэх боломжтой

-www.geogebra.org/groups орно уу. Эсвэл CREATE GROUP-ийг сонгоно уу. -Таны ГеоГебраТубе профайл хуудас, нээлттэй үед СREATE GROUP-ийг сонгоно уу. Бүлгүүдийн тохиргоо хуудсанд зарим үндсэн өгөгдлийг оруулахад таны шинэ бүлэг үүсэж эхлэнэ.

Бүлгийн тохиргоо

Бүлгийн тохиргоо
Бүлгийн нэр Та бүлгийн нэрээ өгнө үү. Тодорхойлолт Шинэ бүлэгт тайлбар нэмэх нь бүлэгт нэгдэхийг хүсч байгаа эсэхийг бусад хэрэглэгчид шийдэхэд хялбар болгох юм. Зөвшөөрлүүд Таны бүлэгт материал эсвэл бичлэгүүдийг хэн нэмэх эрхтэй байх вэ? гэдгийг шийдэх. Та дараах сонголтуудаас сонгож болно: -Зөвхөн эзэмшигч -Эзэмшигч ба гишүүд Өгөгдмөл тохиргоо нь Тохиргоог засварлах Бүлэгт хуваалцсан материалыг хэн засах эрхтэйг шийднэ. Та дараах сонголтуудаас сонгож болно уу: -Зөвхөн зохиогчид -Зохиогч ба эзэмшигч -Зохиогч, эзэмшигч ба гишүүд Автомат шалгах CHECK нь зарим үүрэг гарч байх ёстой эсэхийг автоматаар шалгаж шийдэх болно. (Жишээ нь олон сонголттой асуулт, үлгэр жишээ хариултыг нь нээлттэй асуулт). Гишүүд тэр даруй тэдний хариултыг шалгах, даалгавар сэргээх шаардлагатай бол засаж залруулах тулд энэ товчийг ашиглаж болно. Тайлбар: эзэмшигч бичлэгүүдийн талбар дээр даалгавар тус бүрийн хувьд тус тусдаа эдгээр анхдагч тохиргоог өөрчилж болно. Мэдэгдлүүд Таны мэдэгдлийг шийдэхийг хүсэж байна уу... -Шинэ бичлэгүүд -Шинэ сэтгэгдлүүд -Шинэ гишүүд Санамж: Та мөн хүлээн авах мэдэгдэл (нэн даруй, цагийн, өдөр тутмын, эсвэл долоо хоног бүр) давтамжийг сонгож болно. SAVE Мэдээлэл хийсний дараа таны групп үүсэж болно. Бусад хэрэглэгчидыг урих чадвартай байхын тулд Save дарна уу.