Copy of TANGEN KEPADA SUATU BULATAN

Matematik Tingkatan 4 Tajuk: Bulatan III Pada sesi akhir pembelajaran, pelajar akan: 1. Mengenal pasti tangen kepada suatu bulatan 2. Membuat inferens bahawa tangen kepada suatu bulatan adalah garis lurus yang berserenjang dengan jejari yang melalui titik sentuhan itu 3. Membina tangen kepada suatu bulatan 4. Menentukan sifat-sifat berkaitan dengan dua tangen kepada suatu bulatan dari suatu titik tertentu di luar bulatan itu