Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Lemma 14

Autor:
drypair
Lemma 14 Mějme půlkružnici ABC nad průměrem AB. Na AB sestrojíme postupně body D a E tak, že |AD|=|BE|. Nad průměry AD a BE sestrojíme půlkružnice směrem k bodu C a na opačnou stranu sestrojíme půlkružnici nad průměrem DE. Střed AB nazveme O a vedeme jím kolmici na AB, která protíná oblouk nad AB v bodě C a oblouk nad DE v bodě F. Obsah plochy vymezené všemi půlkružnicemi, kterou Archimédes nazýval salion, odpovídá obsahu kružnice s průměrem CF.