Zbrajanje cijelih brojeva - IGRA Padalica

Na padajućoj narančastoj kartici je zadatak. Riješi ga klikom na točan broj u tablici brojeva pored. Ako zadatak ne riješiš točno, kartica će pasti i pojavit će se nova. Ako zadatak riješiš točno, kartica će nestati i pojavit će se nova s novim zadatkom. CILJ je postići što veći broj bodova i ne zatrpati se karticama... Za početak klikni gumb 'Start'.