Věty o Feuerbachově kružnici

Obrázek 7.1: Feuerbachova kružnice ostroúhlého a tupoúhlého trojúhelníku

Obrázek 7.2: Různostranný trojúhelník

Obrázek 7.3: Rovnoramenný, nikoliv rovnostranný ani pravoúhlý trojúhelník

Obrázek 7.4: Rovnostranný trojúhelník

Obrázek 7.5: Různostranný pravoúhlý trojúhelník

Obrázek 7.6: Rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník

Obrázek 7.7: Eulerova přímka trojúhelníku ABC, který není rovnostranný

Obrázek 7.8: Eulerovy přímky trojúhelníků ABC, ABV, BCV, CAV

Obrázek 7.9: Feuerbachova věta

Obrázek 7.10: Kružnice opsaná trojúhelníku O_1O_2O_3

Obrázek 7.11: Věta o Fuhrmannově trojúhelníku