Poisson

Rozkład Poissona wykorzystujemy gdy zachodzą warunki:
  • duża liczba niezależnych doświadczeń;
  • prawdopodobieństwo wystąpienia sukcesu w każdym przypadku jest jednakowe i małe np. ;
  •  podlegająca temu rozkładowi określona jest jako liczba sukcesów w  eksperymentach.
Rozkład Poissona - wzory Niech będzie zmienną losową o rozkładzie Poissona o dodatnim parametrze - , , . Wówczas
  1. Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa: ,
  2. Dystrybuanta rozkładu Poissona: , i
  3. Wartość oczekiwana:
  4. Wariancja:
Cały proces oraz przykłady opisaliśmy tutaj: rozkład Poissona.