Электрон ба хосолсон сургалтын чанарын асуудалд (ШУТИС, КТМС-ийн жишээн дээр)

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Сэдэв: "Электрон ба хосолсон сургалтын чанарын асуудалд (ШУТИС, КТМС-ийн жишээн дээр)" Илтгэгч: доктор, проф. С.Байгалтөгс, ШУТИС, КТМС, Компьютерийн салбарын эрхлэгч  Хэзээ: 2013 оны 03 сарын 01-нд Хугацаа: 17.00-18.00 цаг Хаана: МУИС, МКС, 217 тоот Агуулга:
  • Электрон ба хосолсон сургалтыг КТМС-д явуулж буй өнөөгийн байдал
  • Зарим Сургалт удирдах системүүдийн харьцууулсан судалгаа
  • Сургалтын чанарыг дээшлүүлэх боломж
  • Э-сургалтыг танхимын сургалтанд хэрэгжүүлэх арга зам, боломж
Image