Rööpkülik

Topic:
Geometry

Muuda rööpküliku kuju, liigutades tema tippe. Uuri, kuidas muutuvad a) rööpküliku vastaskülgede pikkused; b) rööpküliku vastasnurgad; c) rööpküliku lähisnurkade summa.

Küsimus 1

Kas rööpküliku vastasküljed on

Tick all that apply
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)

Küsimus 2

Rööpküliku vastasnurgad on

Tick all that apply
  • A
  • B
  • C
Check my answer (3)

Küsimus 3

Rööpküliku lähisnurkade summa on