Equacions de primer grau. Rutines de resolució

Document generador d'equacions de primer grau per practicar les rutines de resolució.
  • Genereu una nova equació i resoleu-la sobre paper
  • Comproveu el resultat amb la casella de control Solució
  • Si no l'heu resolt correctament activeu les caselles de control de les Etapes