Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Lemma 08

Lemma 08 Mějme libovolnou sečnu AB kružnice se středem v bodě O. Sečnu prodloužíme k bodu C tak, že BC je rovna poloměru kružnice. Sestrojíme polopřímku CO, která protne kružnici v bodech D a E. Oblouky AE a BD jsou nyní v poměru 3 : 1.