Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Řez válce rovinou a průsečíky válce s přímkou

V dimetrii (10; 10; 11.5) sestrojte průsečíky přímky g=PR (P[4.8; −1; 0], R[0.5; 12; 7.8]) s kosým kruhovým válcem o středu kruhové podstavy S[4.8; 4.5; 0]. Podstava má poloměr r =4 a leží v půdorysně, druhá podstava má střed S´[0; 5.4; 6.5]. Dále sestrojte řez tohoto válce rovinou =(-9; 8; 3.5).